Filtry w elektronice

Filtry w elektronice

Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub elektronicznego, dzięki któremu możliwe jest blokowanie lub przepuszczanie sygnałów o określonej częstotliwości bądź zawierającego określone harmoniczne. Podział filtrów Filtry elektroniczne można podzielić ze względu…