ANTENY SATELITARNE

ANTENY SATELITARNE

Rodzaje anten i ich podstawowe parametry

Anteny służące do odbioru lub nadawania sygnału z kosmosu są częścią niezliczonej liczby urządzeń elektronicznych. Wykorzystywane są nie tylko do odbioru telewizji cyfrowej w domu i tradycyjnej radiokomunikacji, ale do wielu innych zaawansowanych rozwiązań technologicznych na przykład do komunikacji z sondami czy badań radioastronomicznych.

Typy anten satelitarnych

Anteny zaliczane są do niezbędnych elementów składowych systemów radiotelekomunikacyjnych. Jeśli chodzi o typy anten, dzielimy je na podstawie przeznaczenia, możliwości i zakresu działania na:

  • anteny płaskie – zwane inaczej antenami panelowymi. Charakteryzują się mniejszą czułością i wrażliwością na zakłócenia pochodzące z innych nadajników. Wykorzystywane w sprzęcie wojskowym oraz do indywidualnych instalacji odbiorczych telewizji satelitarnych;
  • anteny paraboliczne – należą do starszego typu anten o prostej konstrukcji, której część wyeliminowana jest z odbioru fal elektromagnetycznych, przesłonięta przez promiennik i konwerter. Anteny te skierowane są wprost na satelitę;
  • anteny paraboliczne dwureflektorowe:
    • w układzie Cassegraina (naśladujące przypisywaną mu konstrukcję teleskopu zwierciadlanego) – antena składająca się z reflektora głównego (parabolicznego) oraz pomocniczego (hiperbolicznego) wykorzystująca podwójne odbicie (dwureflektorowa); układ stosowany przy dużych czaszach w celu wyeliminowania osadzaniu się śniegu w czaszy anteny;
    • w układzie Gregory’ego – antena wykorzystująca dwukrotne odbicie (dwureflektorowa), składająca się z reflektora pomocniczego o kształcie eliptycznym, posiadająca dwa ogniska rzeczywiste (pierwsze pokrywa się z ogniskiem rzeczywistym reflektora głównego, w drugim umieszczony jest promiennik).
  • anteny offsetowe (nie są skierowane bezpośrednio na obiekt) – typ anten, w których punkt skupienia fal jest przesunięty o 23° od geometrycznego środka reflektora parabolicznego; wykorzystywany są w celu wyeliminowania zjawiska blokady aparatury;
  • anteny wielowiązkowe (toroidalne) – przeznaczone do odbioru sygnałów z różnych kierunków. Zmiana kierunku odbioru odbywa się przez przesuwanie konwertera po szynie umieszczonej na wsporniku;
  • anteny z soczewką Fresnela – nadajniki o charakterystycznej konstrukcji w postaci płyty z tworzywa sztucznego pokrytej metalizowanymi pierścieniami. Ich budowa umożliwia wkomponowanie soczewki w konstrukcję budynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat anten satelitarnych, możliwości ich wykorzystania lub czynników wpływających na zastosowanie technologii mikrofalowej? Serdecznie zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy MICRO-ACTIV COMPONENTS!