Blog

Magnetron

Magnetron

Magnetron jest lampą mikrofalową, samowzbudnym urządzeniem oscylacyjnym opartym na zjawisku rezonansu. Przetwarza wejściową energię prądu stałego na energię elektryczną wysokiej częstotliwości. Elektrony emitowane przez katodę przyciągane są przez anodę, tor i ich prędkość modyfikowane są przez pole magnetyczne i kształt komory anodowej. W efekcie magnetrony emitują promieniowanie mikrofalowe. Historia…

Izolatory RF

Izolatory RF

Izolator RF to urządzenie z dwoma portami, które chroni komponenty RF w systemie przed nadmiernym odbiciem sygnału. Jest to urządzenie jednokierunkowe, które zapewnia, że cała moc jest przekazywana z portu 1 do portu 2, jednocześnie…

Cyrkulator mikrofalowy

Cyrkulator mikrofalowy

Cyrkulatory lub izolatory w.cz. lub mikrofalowe to urządzenia, które zwykle mają trzy, a czasem cztery porty i są używane w systemach RF, które wymagają przesyłania energii z jednego portu do drugiego, jednocześnie…

Sprzęgacze kierunkowe firmy WERLATONE

Sprzęgacze kierunkowe firmy WERLATONE

Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe Dual, Uni i Bi Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe są tolerancyjne na niedopasowanie i mogą pracować w trybie ciągłym z mocą znamionową do nieskończonego VSWR. WERLATONE posiada opatentowaną linię sprzęgaczy szerokopasmowych o dużej…