Detoksykacja i utylizacja szkodliwych odpadów

Detoksykacja i utylizacja szkodliwych odpadów

Opracowaliśmy projekt urządzenia do przemysłowej utylizacji drewna nasyconego szkodliwymi dla środowiska naturalnego środkami do impregnacji. Środki te podczas spalania powodują powstawanie agresywnych rakotwórczych gazów i osadów, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego oraz lokalnej flory. Spalanie tych produktów i odpadów zabronione jest stosownymi normami UE oraz krajowymi rozporządzeniami.

Jesteśmy w posiadaniu opatentowanej w krajowym Urzędzie Patentowym technologii, która wykazała swoją skuteczność w badaniach laboratoryjnych – unikalnej technologii utylizacji w niskociśnieniowej plazmie mikrofalowej. Ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych użytkowników, zamierzamy zbudować urządzenie / demonstrator tego procesu w skali półprzemysłowej. W tym celu chcemy pozyskać niezbędne środki finansowe na zbudowanie prototypu w/w urządzenia. Fundusze te w dużej mierze będą pochodzić z naszej własnej działalności handlowo-produkcyjnej oraz częściowo z pożyczek od zainteresowanych pożyczkodawców prywatnych. Dla realizacji tych pożyczek zawieramy indywidualne umowy z osobami fizycznymi z bardzo konkurencyjnymi stopami oprocentowania, opłacamy podatek PCC-3, gwarantując zainteresowanym konkretny zysk oraz pełną satysfakcję z działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwoju polskiej myśli technicznej.

Krajowe banki nie są zainteresowane kredytowaniem tego typu przedsięwzięć, a różnego rodzaju fundusze inwestycyjne oferują warunki trudne do zaakceptowania dla rozsądnych przedsiębiorców.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym projektem, a przede wszystkim ochroną swoich zasobów finansowych przed szalejącą inflacją, to skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 22 6596174 lub mailowo biuro@microactiv.com.pl.

Partnerzy i produkty