Ekstrakcja mikrofalowa

Ekstrakcja mikrofalowa

Sprzęt do ekstrakcji mikrofalowej firmy SAIREM jest niezbędnym narzędziem do przeprowadzania procesów chemicznych z wysoką wydajnością bez przegrzania związków.

Moc ekstrakcji wspomaganej mikrofalami

Ekstrakcja to proces chemiczny, którego celem jest oddzielenie (izolacja) substancji chemicznych od macierzy. Najpopularniejszymi rodzajami ekstrakcji wspomaganej mikrofalami są ekstrakcja ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Zwykle skuteczność ekstrakcji zależy od rodzaju wybranego rozpuszczalnika i szybkości przejścia substancji chemicznej z jednej fazy do drugiej. Ogrzewanie mikrofalowe wprowadza dodatkowy parametr, jakim są właściwości dielektryczne materiałów, wpływające na wydajność i selektywność ekstrakcji. Typowymi zaletami ekstrakcji wspomaganej mikrofalami w porównaniu z klasycznymi, konwencjonalnymi metodami są znacznie skrócony czas ekstrakcji, mniejsze zużycie rozpuszczalnika i poprawiona selektywność ekstrakcji.

Mechanizm ekstrakcji mikrofalowej

Najprostsza wersja ekstrakcji ciecz-ciało stałe polega na całkowitym rozpuszczeniu cząstek lub ich mieszanin w rozpuszczalniku. Selektywna ekstrakcja docelowych związków chemicznych ze stałej macierzy jest bardziej skomplikowana. Jednak oba procesy są determinowane przez dyfuzję (dyfuzja to nierównowagowy proces ruchu cząsteczek spowodowany gradientem stężenia jako siłą napędową), ale mechanizmy są zasadniczo różne. Mikrofale mogą znacząco wpływać na etap dyfuzji ograniczający szybkość, tworząc gradient temperatury pomiędzy cząstkami stałymi a rozpuszczalnikiem, co skutkuje szybszą i bardziej wydajną ekstrakcją. 

Ten gradient temperatury jest wynikiem różnicy we właściwościach absorpcji mikrofal. Istnieje opinia, że mikrofale mogą wytworzyć gradient termiczny wewnątrz niejednorodnej cząstki stałej, zwiększając również wewnętrzne szybkości dyfuzji. Takich gradientów temperatury nie da się osiągnąć klasycznymi, konwencjonalnymi metodami ekstrakcji.

Pełna kontrola nad procesem

Firma SAIREM projektuje i stosuje wysokowydajne generatory mikrofalowe, wykorzystujące technologię półprzewodnikową lub magnetronową. Pozwala to na niezrównaną precyzję generowanej mocy mikrofal i doskonałą powtarzalność procesu. Precyzyjna regulacja mocy umożliwia dokładne śledzenie pożądanego cyklu termicznego.

Zalety rozwiązań firmy SAIREM w procesach ekstrakcji:

  • dokładna kontrola procesu,
  • możliwość szybkiego nagrzania (terapia szokowa),
  • dostępne są tryby mikrofalowe impulsowe i ciągłe,
  • stałe roztwory mieszające, które badacz może weryfikować wizualnie,
  • możliwość wizualnych obserwacji zachodzącej reakcji mikrofalowej, w tym możliwość integracji metod monitorowania w czasie rzeczywistym,
  • monitorowanie w czasie rzeczywistym mocy przekazanej, odbitej i przesłanej na potrzeby obliczeń bilansu mocy.

Szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie mikrofalowej ekstrakcji SAIREM dostępne są w firmie MICRO-ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK i WSPÓLNICY Sp.J.