Filtry w elektronice

Filtry w elektronice

Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub elektronicznego, dzięki któremu możliwe jest blokowanie lub przepuszczanie sygnałów o określonej częstotliwości bądź zawierającego określone harmoniczne.

Podział filtrów

Filtry elektroniczne można podzielić ze względu na przeznaczenie, konstrukcję i rodzaj działania lub typy obwodów, w jakich się je stosuje. Pierwszy podział obejmuje zróżnicowanie na filtry:

 • dolnoprzepustowe
 • górnoprzepustowe,
 • środkowoprzepustowe,
 • środkowozaporowe.

Podział ze względu na konstrukcję i zastosowanie każe różnicować filtry na:

 • pasywne (w tym jednostopniowe i wielostopniowe),

oraz

 • zespolone (lumpedelements),
 • planarne,
 • koncentryczne,
 • wnękowe,
 • dielektryczne,
 • elektroakusryczne,
 • falowodowe,
 • tunelowo-energetyczne,
 • duplexery, diplexery, triplexery do sumowania lub dzielenia różnych pasm częstotliwości.

Typy obwodów obejmują podział na filtry:

 • analogowe,

Filtry pasywne – charakterystyka

Produkuje się je z pasywnych elementów RLC lub jako elementy z materiałów piezoelektrycznych z elektrodami, które odpowiednio się napyla. Najprostszym rodzajem takiego filtra jest wariant dolnoprzepustowy, taki jak kondensator, który po połączeniu równoległym z prostownikiem dwupołówkowym powoduje zmniejszenie amplitudy tętnień, co jest równoznaczne z procesem filtrowania.

Oprócz kondensatorów – w przypadku dużych natężeń można zastosować także cewki połączone szeregowo z odbiornikiem, czyli tzw. dławiki. Co więcej – para elementów LC dostrojonych do określonej częstotliwości może stanowić filtr środkowoprzepustowy (w odbiornikach AM) lub środkowozaporowy (tłumiący niepożądane pasmo częstotliwości).

Każdy z wymienionych wyżej filtrów pasywnych można stworzyć poprzez szeregowe lub równoległe, a nawet kaskadowe połączenie kilku filtrów, co jednak skutkuje na tyle dużym tłumieniem amplitudy, że raczej stosuje się tutaj filtry aktywne.

Charakterystyka filtrów aktywnych

Do głównych zalet filtrów aktywnych należy o wiele lepsze tłumienie w paśmie zaporowym niż w przypadku filtrów pasywnych.

Wśród wielu filtrów aktywnych można wyróżnić m.in.:

 • filtryButterwortha,
 • filtry Czebyszewa,
 • filtry Bessela,
 • filtry eliptyczne.

Filtry o największym stopniu skomplikowania konstruuje się z użyciem techniki cyfrowej i steruje za pomocą mikroprocesorów.

Filtry cyfrowe i analogowe

Na koniec wspomnimy jeszcze o filtrach analogowych i cyfrowych. Ich działanie jest w zasadzie identyczne, a różnice dotyczą co najwyżej niuansów konstrukcyjnych. Różnicę stanowi jedynie rodzaj przetwarzanych sygnałów: filtry DSP przetwarzają na ciągach liczb reprezentujących dany sygnał ciągły. Dobroć filtru określana jest jako stosunek częstotliwości środkowej filtru do szerokości jego pasma.

A jeśli szukasz sprawdzonych podzespołów mikrofalowych, filtrów,szerokopasmowych wzmacniaczy dużej mocy, złączy koncentrycznych w.cz., generatorów mikrofalowych lub kondensatorów wysokonapięciowych ceramicznych – serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą firmy MICRO-ACTIV COMPONENTS.