Generatory plazmowe

Generatory plazmowe

Spalanie to proces pozwalający na osiąganie wysokich temperatur i przekształcanie materii. Teoretycznie – aby substancja organiczna została spalona w powietrzu, potrzebujemy temperatury 2300 K. Jeśli
natomiast wykorzystamy sam tlen – może ona wzrosnąć do, a nawet przekroczyć 3000 K. Podobny efekt uzyskamy za pomocą adiabatycznego sprężania gazów. Obie te metody mogą być wykorzystywane w urządzeniach zwanych
generatorami plazmy. Czym są i do czego się ich używa?

Czym jest plazma?

Plazma znana jest jako czwarty stan skupienia materii. Powstaje wówczas, kiedy średnie energie kinetyczne cząsteczek są wyższe od wartości potencjału potrzebnego do ich jonizacji. Plazma jest stanem skupienia
charakteryzującym się najszerszym pasmem energetycznym cząstek, a ponadto – największym zróżnicowaniem pod względem jonizacji i składu chemicznego. Wyróżniamy plazmę niskotemperaturową, czyli zimną, zwaną plazmą wyładowań
elektrycznych oraz wysokotemperaturową – gorącą, powstającą podczas syntezy jądrowej.

Zakres występowania plazmy

Plazma występuje w niezwykle szerokim zakresie energetycznym cząstek, który wynosi od 0,2 eV do 2 MeV. Teoretycznie mogą występować także stany o wyższych energiach, co naukowcy wciąż próbują
badać. Do najczęściej wykorzystywanych jej rodzajów należy wspomniana wcześniej już plazma niskotemperaturowa – zakres jej występowania zamyka się w przedziale energii od 0,2
eV do 3 eV (czyli odpowiada temperaturom od 2000 K do 30000 K). Jest to w gaz zjonizowany w niskim stopniu o dużej zawartości cząstek neutralnych.

Właściwości i zastosowanie plazmy

Właściwości plazmy zależą od czterech czynników: temperatury, ciśnienia, równowagi termodynamicznej oraz stopnia jonizacji. Z tego względu plazma może być stosowana w różnorodnych technologiach
lub procesach, takich jak np.:

  • chemiczna modyfikacja powierzchni,
  • wytrawianie,
  • osadzanie warstw cienkich,
  • produkcja proszków,
  • oczyszczanie gazów,
  • wytwarzanie ozonu
  • produkcja urządzeń mikroelektronicznych.

Ponadto jest wykorzystywana w transformacji pędu cząsteczek powszechnie stosowanych w inżynierii biomedycznej do sterylizacji plazmowej, jak również w napędach rakietowych czy do generacji
promieniowania w plazmowych źródłach światła. Obróbka plazmowa pozwala na skuteczne oczyszczanie i aktywowanie powierzchni w celu rozwiązania problemów słabej przyczepności.

Zalety stosowania generatorów plazmowych

Obróbka plazmowa ma wiele zalet. Wśród nich warto wymienić np. możliwość obróbki bardzo skomplikowanych, wielowymiarowych przedmiotów, brak generowania odpadów chemicznych, dowolna modyfikacja w zależności
od obrabianej powierzchni, możliwość wykorzystywania przy materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę, niskie koszty użytkowania oraz inne.

Jeśli zajmujesz się obróbką plazmową w szeroko rozumianym zakresie i potrzebujesz nowoczesnych podzespołów jak źródła plazmy, generatorów mikrofalowych, zasilaczy z falą ciągłą i impulsowych dużej
mocy, komór reakcyjnych i innych niestandardowych części – serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty firmy MICRO-ACTIV COMPONENTS. W naszym asortymencie znajdziesz również generatory w.cz.,
głowice, magnetrony, cyrkulatory/izolatory, lampy elektronowe i inne niezbędne podzespoły.