Mikrofalowe suszenie ceramiki o strukturze plastra miodu

Mikrofalowe suszenie ceramiki o strukturze plastra miodu

Klient, jeden z wiodących producentów ceramiki o strukturze plastra miodu do katalizatorów, miał problemy z suszeniem, co doprowadziło do znacznego wskaźnika odrzutów produkcyjnych.

Podczas tego procesu między wytłaczaniem a wypalaniem ceramiki należy przeprowadzić operację suszenia. Stosowane wcześniej konwencjonalne rozwiązanie suszenia gorącym powietrzem prowadziło do znacznych odrzutów produkcyjnych, nawet do 20%, z powodu wewnętrznych naprężeń w części ceramicznej, powstałych w wyniku niejednorodnego suszenia. Ponadto proces suszenia trwał kilka godzin, co uniemożliwiało prowadzenia elastycznego procesu produkcji.

Klient potrzebował szybkiego suszenia ceramiki o strukturze plastra miodu, doskonale powtarzalnego i jednolitego, aby uniknąć wewnętrznych ograniczeń prowadzących do pęknięć i znacznych ilości odpadów. Etap ekstruzji należy przeprowadzić przy wilgotności 40%, a wypalanie przy wilgotności poniżej 2%. Nasz partner firma SAIREM opracowała innowacyjne rozwiązanie do suszenia ceramiki przemysłowej przed wypaleniem z wykorzystaniem mikrofal w połączeniu z parą wodną. Mikrofale generowały generatory mikrofalowe produkcji SAIREM.

    Pozwala to na precyzyjną kontrolę temperatury i równomierności suszenia:

    • Czas przetwarzania poniżej 20 minut,
    • Wilgotność resztkowa poniżej 2%.
    • 0% współczynnik odrzuceń.

Dzięki połączeniu częstotliwości radiowej z przepływem gorącego powietrza nasyconego wilgocią, rozwiązanie to pozwala zmniejszyć wilgotność obrabianych elementów z 40% do poniżej 2% w czasie krótszym niż 20 minut, jednocześnie eliminując ryzyko deformacji lub pękania. Doświadczenie i wiedza firmy SAIREM w doborze częstotliwości pozwala na selektywne odparowywanie wody bez podgrzewania materiału tworzącego dane elementy.

Technologię suszenia ceramiki o strukturze plastra miodu do katalizatorów spalin firmy SAIREM oferuje MICRO-ACTIV COMPONENTS.