Pasywne elementy mikrofalowe

Pasywne elementy mikrofalowe

Do pasywnych elementów mikrofalowych zaliczamy tłumiki stałe i regulowane, dzielniki mocy, obciążenia/terminatory, ograniczniki/limitery, blokady DC, sprzęgacze kierunkowe oraz rezystory. Każda z
tych części pełni istotną rolę w układzie mikrofalowym, pozwalając na jego sprawne funkcjonowanie. Dziś przyjrzymy się im bliżej – zapraszamy do lektury artykułu.

Rezystory

Zwane też opornikami, to chyba najpopularniejsze bierne elementy elektroniczne, które stanowią składową wielu innych, bardziej skomplikowanych układów mikrofalowych. Zadaniem
rezystora jest ograniczenie przepływu prądu w obwodzie. Podłączenie go do całego układu sprawia, że rezystor stawia opór (rezystancję), mierzony w Ohmach. Rezystory nadmiar energii elektrycznej zamieniają w energię cieplną. Ze względu na rodzaje
możemy podzielić je na:

  • rezystory SMD,
  • rezystory THT,
  • rezystory nastawne.

Rezystory w układach mikrofalowych mogą przybierać specyficzne kształty i wielkości – najczęściej płaskiego sześcianu z metalowymi skrzydełkami do mocowania i lepszego chłodzenia (odprowadzania generowanego ciepła).

Tłumiki sygnału

Tłumiki sygnału służą do jego wyciszania. Te urządzenia mogą równocześnie pełnić funkcję adapterów. Z reguły tłumiki mikrofalowe stosowane są do tłumienia wartości pomiędzy 1 a 30 dB, a ich modele
konstruowane są tak, by skok wartości następował co 1 dB. Standardowe wartości tłumienia w tłumikach stałych to 1 dB , 3 dB , 6 dB, 10 dB, 20 dB , 30 dB. Dla wyższych wartości producenci oferują indywidualne dostosowanie parametrów do wymagań
klienta. Do celów pomiarowych w warunkach laboratoryjnych różne wartości tłumienia można uzyskiwać łącząc ze sobą tłumiki stałe szeregowo. Tłumiki sygnału dzielimy na:

  • stałe,
  • regulowane.

Blokady DC

Zwane też rezystorami obciążeniowymi stosowane są jako układ wtrąceniowy w linię koncentryczną, nieprzepuszczający stałej składowej sygnału. Blokady DC znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonej wrażliwości na
sygnał DC. Takie blokady prądu stałego mają 3 podstawowe zestawienia:

  • rozwarcie w przewodzie wewnętrznym (Inner Only DC Block),
  • rozwarcie na ekranie (Outer Only DC Block),
  • rozwarcie na przewodzie wewnętrznym i zewnętrznym (Inner/Otuer DC Block).

Terminatory

Należą do części elektrycznych, które montuje się, w celu redukcji zakłóceń spowodowanych przesyłaniem sygnału, na końcach okablowania elektrycznego. Do najprostszych można zaliczyć rezystory, te bardziej
zaawansowane buduje się, wykorzystując w tym celu stabilizatory napięcia. Najprościej mówiąc – terminatory pochłaniają impulsy elektryczne, będące nośnikami sygnału. W przypadku braku tych urządzeń sygnał odbija się i powoduje zakłócenia.
Terminatory znajdują zastosowanie w urządzeniach nadawczo-odbiorczych.

Dzielniki mocy

Urządzenia te są odpowiedzialne za rozdzielenie wpuszczonej do jego wejścia wiązki mocy na połowy, które uchodzą wejściami 2 i 3. Pełna nazwa to dzielniki mocy Wilkinsona, ponieważ ich twórcą został w 1960 roku E.J.
Wilkinson. Dzielniki mocy znajdują zastosowanie w torach mikrofalowych. Standardowo produkowane są dzielniki nawet do 32 wyjść mocy. Obecnie do ich wykonania wykorzystuje się rezystory lub linie transmisyjne. Po odwróceniu ich działania mogą
funkcjonować jako sumatory sygnałów.

Ograniczniki mocy

Znajdują zastosowanie głównie w obwodach instalacji elektrycznych, w których łatwo o przekroczenie ustalonej wartości mocy, jaką urządzenie może pobrać. Zwane są także limiterami. Stanowią tanią i skuteczną ochronę
przed kradzieżą energii elektrycznej za sprawą nielegalnych przyłączy. Z ogranicznikami mamy do czynienia w zasadzie w każdym nowoczesnym gospodarstwie domowym, w tzw. skrzynce elektrycznej. W przypadku wyższego niż planowany skoku napięcia
dźwignia ogranicznika mocy przełącza się, a użytkownik może sam z powrotem przywrócić jego działanie bez pomocy fachowców. W torach mikrofalowych ograniczniki mocy zapobiegają zniszczeniu układu przy nagłym skoku mocy sygnału.

Sprzęgacze kierunkowe

Podzespoły te pozwalają na wpięcie się do linii transmisji sygnału i pomiar jego parametrów. Najczęściej stosowane są sprzęgacze kierunkowe pojedyncze i podwójne.

Jeśli szukasz wysokiej jakości biernych elementów mikrofalowych lub potrzebujesz porady w zakresie ich działania – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi fachowcami z Micro-Activ Components.