Wzmacniacze w. cz.

Wzmacniacze w. cz.

W przeciwieństwie do wzmacniaczy małych częstotliwości, które intensyfikują sygnały szerokopasmowe, wzmacniacze wysokich częstotliwości (w. cz.)
przeznaczone są głównie do amplifikowania sygnałów wąskopasmowych. W użytkowaniu tego typu elektroniki chodzi o przeniesienie granicznej owego sygnału, więc zastosowanie znajdują tutaj elementy pomagające wyłapać tylko te fragmenty pasm, na
których wzmocnieniu nam zależy. W tym celu używa się tzw. obwodów rezonansowych (inaczej strojonych), które swoją nazwę zawdzięczają wczesnym odbiornikom radiowym.

Budowa wzmacniaczy w. cz.

Zasadniczo wzmacniacze wysokich częstotliwości mają podobną budowę jak tego typu urządzenia średnich częstotliwości. Dotyczy to jednak tylko funkcji oraz konstrukcji. Zadaniowość tych urządzeń jest
jednak zupełnie inna. Wzmacniacze w. cz. są przestrajane, bowiem służą do amplifikowania sygnału o częstotliwości fali, którą rejestruje odbiornik. Proces ten następuje zazwyczaj podczas regulacji radia gałką
strojenia przy czynnym udziale sekcji kondensatora strojeniowego. Najpopularniejszy schemat budowy wzmacniacza w. cz. jest niemal identyczny, jak w przypadku wzmacniacza oporowego małych częstotliwości.
Wykorzystuje się tutaj zazwyczaj tetrody oraz pentody, a nigdy triody, które mają zbyt małą oporność wyjściową i znaczną pojemność zwrotną, przez co nie są w stanie wzbudzić w układzie częstotliwości obwodu rezonansowego.

Zasada działania wzmacniaczy wysokich częstotliwości

Wzmacniacze w. cz. powodują, że intensyfikacji ulegają jedynie sygnały znajdujące się blisko częstotliwości rezonansowej. Działanie takie jest wprost proporcjonalne do impedancji w
anodzie. W układzie takim pojemności obwodów rezonansowych są zmienne (w przeciwieństwie do wzmacniacza pośrednich częstotliwości, gdzie są one stałe i nie wymagają strojenia), czasami wykorzystuje się przy nich trymery do korekty obwodu dla
odpowiedniej częstotliwości.

Wpływ jakości obwodu rezonansowego na jego selektywość

Im lepszej jakości obwód rezonansowy, tym wyższa selektywość takiego układu. Wpływ na to ma również oporność obciążenia lampy dla zmiennych sygnałów. Składową jej zaś są: oporność dynamiczna obwodu oraz równoległa do
niej oporność wyjściowa lampy. Im większa oporność dynamiczna, tym stosunek indukcyjności do pojemności składających się na obwód rezonansowy jest większy, a co za tym idzie – lepsze jest też docelowe wzmocnienie sygnału w.
cz.

Jeśli szukasz elementów konstrukcyjnych do wzmacniaczy w. cz. zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Micro-Activ Components. Znajdziesz u nas m.in. urządzenia MRFA2600 ,
THU2600A-R, tranzystory w. cz., półprzewodnikowe moduły mocy, układy scalone i wiele innych.