Zalety laminatów mikrofalowych firmy ROGERS

Zalety laminatów mikrofalowych firmy ROGERS

Dla wielu projektantów płyt PCB laminaty firmy ROGERS są koniecznością w przypadku obwodów wysokiej częstotliwości, gdy zdają sobie sprawę z niskiej wydajności FR4 w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Poniżej opiszemy zalety laminatów ROGERS’a dla techniki wysokiej częstotliwości mikrofalowej.

Firma ROGERS

ROGERS to firma produkująca materiały laminowane używane do produkcji obwodów drukowanych PCB. W większości przypadków płytki drukowane są wykonane z materiału FR4 złożonego z włókna szklanego i żywicy epoksydowej. ROGERS produkuje laminaty o identycznej technologii obróbki jak FR4, ale o zasadniczo lepszych właściwościach w zakresie wysokich częstotliwości. Jest to szeroka gama materiałów stosowanych do obwodów drukowanych o wysokiej częstotliwości o względnej przenikalności elektrycznej w zakresie od 2,3 do 10,2 i niskich stratach dielektrycznych:

 • teflon z ceramiką i włókniną szklaną serii RT/DUROID5000 i 6000),
 • wzmocnione włókniną szklaną węglowodory z ceramiką serii RO4000,
 • ceramika z teflonem RO3000,
 • ceramika węglowodorowa TMM,
 • laminaty wzmocnione RT/DUROID8100,
 • i wiele innych.

Wszystkie materiały mają standardowy zakres grubości i mogą mieć jedno- lub dwustronną metalizację z folii osadzanej galwanicznie lub walcowanej (miedź, mosiądz, aluminium) o określonej grubości.

Parametry materiałów firmy ROGERS

Materiały ROGERS’a mają wysokie parametry (tangens strat, stała dielektryczna itp.), a przy produkcji płytek drukowanych możliwe jest łączenie laminatów ROGERS i FR4.

Płytki drukowane na bazie laminatów ROGERS’a mają następujące korzystne cechy:

 • minimalną stratę sygnałów elektrycznych,
 • minimalne straty dielektryka,
 • efektywne zarządzanie funkcjonowaniem termicznym,
 • znaczny zakres wartości stałej dielektrycznej,
 • możliwość niskiego odgazowywania, co jest ważne w zastosowaniach kosmicznych,
 • zapewniają dobrą kontrolę impedancji.

Płytki drukowane na bazie materiałów ROGERS’a mają laminację z węglowodorów ceramicznych i warstwę dielektryczną do izolacji. Ta warstwa działa jak zły przewodnik dla połączeń elektrycznych. Tlenki metali i innych materiałów, takich jak porcelana i mika również działają jako dobre materiały izolacyjne.

Wspomniana warstwa izolacyjna pomaga płytkom drukowanym w znacznym stopniu zmniejszyć straty sygnałów. Ponadto pomaga również w utrzymaniu stałej dielektrycznej w stałym zakresie. Dlatego płytki drukowane wykonane z laminatów ROGERS’a zapewniają unikalne właściwości i najlepszą efektywność przy wysokich częstotliwościach.

Teflon w laminatach ROGERS’a

Ważnym składnikiem laminatów dla PCB wysokiej częstotliwości jest teflon, czyli

politetrafluoroetylen (PTFE). Jest to polimer i ma szerokie zastosowanie w syntezie płytek obwodów drukowanych.

Poniżej przedstawiono niektóre różnice między materiałami FR4 a materiałami Rogers.

 • Laminaty ROGERS’a są droższe w porównaniu z materiałem FR4.
 • Materiał ROGERS’a może zapewnić stabilne parametry pracy układu w wysokich częstotliwościach w porównaniu z materiałem FR4.
 • Straty sygnału są minimalne w materiale ROGERS’a. Natomiast materiał FR4 ma większy współczynnik rozpraszania, co oznacza, że ma wysokie straty sygnału.
 • Laminaty ROGERS’a mają stabilną impedancję oraz wartość stałej dielektrycznej na całej powierzchni płyty PCB.
 • Materiały ROGERS’a wykazują dużo większą stabilność temperaturową w porównaniu z materiałem FR4.

Laminaty firmy ROGERS, jak również wykonanie płyt PCB na bazie tych laminatów wg projektu Klienta można zamówić w firmie MICRO-ACTIV COMPONENTS na stronie www.microactiv.com.pl