Zasilacze mikrofalowe

Zasilacze mikrofalowe

Mikrofalowe zasilacze mocy dostarczają napięcie i prąd niezbędne do wysterowania magnetronu lub generatora mikrofalowego. Typowe zasilacze mają zintegrowane systemy kontroli, sterowania i ochrony przed błędami obsługi. MICRO-ACTIV COMPONENTS oferuje szeroką gamę zasilaczy mocy dla aplikacji mikrofalowych pracujących w trybie: switch-mode, indukcyjnym (L-C) i impulsowym.

zasilacze do generatorów mikrofalowych

Partnerzy i produkty