MIKROFALOWA PASTERYZACJA i STERYLIZACJA ŻYWNOŚCI

Mikrofalowa pasteryzacja i sterylizacja żywności

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty niezawierające konserwantów, ale bezpieczne pod względem mikro-biologicznym zmobilizowało przemysł spożywczy do poszukiwania nowych procesów dezaktywacji mikroorganizmów i enzymów. Dobrym rozwiązaniem jest pasteryzacja mikrofalami i częstotliwością radiową, która może spełnić te pozornie sprzeczne wymagania: świeży smak i bezpieczną żywność o długim okresie przydatności do spożycia.

Micro-Activ Components oferuje technologię, która umożliwia pasteryzację żywności we wszystkich jej formach i opakowaniach: proszków, płynów, pasty, luzem lub w opakowaniach. Ponadto możliwa jest pasteryzacja dań gotowych bezpośrednio w ich szczelnie zamkniętych opakowaniach, co zapewnia szybkie i bezpieczne przetwarzanie. Pasteryzacja odbywa się w kilka sekund dzięki szybkiemu i jednorodnemu procesowi podgrzewania za pomocą mikrofal i częstotliwości radiowych, w wyniku której uzyskuje się jednocześnie i szybko znaczną redukcję obciążenia mikrobiologicznego w rdzeniu i na powierzchni żywności. Ponieważ proces nie opiera się na czasochłonnym konwencjonalnym przekazywaniu ciepła (para, gorące powietrze, gorąca woda), wymagany poziom pasteryzacji jest osiągany w ciągu kilku sekund zamiast kilku godzin. Pasteryzacja mikrofalowa to proces o dużej szybkości, który można prowadzić w sposób ciągły, przynoszący znaczne korzyści logistyczne w zakresie obsługi produktu i w harmonogramie produkcji.

Oferowana przez nas sprawdzona technologia pozwala na obniżenie temperatury pasteryzacji żywności. Proces znacznie zmniejsza ryzyko degradacji produktu pod względem właściwości organoleptycznych, chemicznych i fizycznych. Krótki czas obróbki pomaga zachować najwyższą jakość i świeżość produktu, nawet w przypadku żywności wrażliwej na ciepło. Jest to jeden z powodów, dla których technologia mikrofalowa i radiowa są preferowanymi rozwiązaniami w przemyśle spożywczym. W porównaniu do tradycyjnych systemów, urządzenia mikrofalowe i radiowe wymagają mniej miejsca na linii produkcyjne przy takiej samej wydajności. Ponadto w zależności od wielkości produkcji można wybrać tryb pracy wsadowy lub ciągły. Dzięki szybkiemu i selektywnemu nagrzewaniu w technologii mikrofalowej można osiągnąć ogromne oszczędności energii gdyż energia cieplna jest przekazywana bezpośrednio do produktu bez strat do otaczającej atmosfery. Specjaliści firmy MICRO-ACTIV COMPONENTS we współpracy z SAIREM/Francja pomogą klientowi wybrać i zaadoptować odpowiedni proces pasteryzacji lub sterylizacji mikrofalami lub częstotliwościami radiowymi pod kątem wysokiej jakości produktu oraz dużej wydajności procesu.

Partnerzy i produkty