Blog

ANTENY SATELITARNE

ANTENY SATELITARNE

Rodzaje anten i ich podstawowe parametry Anteny służące do odbioru lub nadawania sygnału z kosmosu są częścią niezliczonej liczby urządzeń elektronicznych. Wykorzystywane są nie tylko do odbioru telewizji cyfrowej w domu i tradycyjnej radiokomunikacji, ale do wielu…

Filtry w elektronice

Filtry w elektronice

Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub elektronicznego, dzięki któremu możliwe jest blokowanie lub przepuszczanie sygnałów o określonej częstotliwości bądź zawierającego określone harmoniczne. Podział filtrów Filtry elektroniczne można podzielić ze względu…

Liofilizacja

Liofilizacja

Liofilizacja jest suszeniem sublimacyjnym zamrożonych substancji. W metodzie tej rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. Umożliwia suszenie produktów termolabilnych (nieodpornych na ogrzewanie). Liofilizację w technologii żywności zastosowano po raz pierwszy…

Si-Wafer – wafle krzemowe

Si-Wafer – wafle krzemowe

Wafle krzemowe, zwane także podłożem krzemowym lub plastrem krzemowym to cienkie płytki monokrystalicznego krzemu stosowane powszechnie w elektronice do produkcji układów scalonych, ogniw fotowoltaicznych czy mikroukładów elektromechanicznych. Powstają z wałków niemal…

Trawienie plazmowe PCB

Trawienie plazmowe PCB

Płytki drukowane PCB stanowią bazę do łączenia elementów elektronicznych w obwody, które są na nich mechanicznie mocowane i lutowane. Płytka drukowana składa się z materiału elektroizolacyjnego, zwykle matrycy z żywicy epoksydowej wzmocnionej…