Magnetron

Magnetron

Magnetron jest lampą mikrofalową, samowzbudnym urządzeniem oscylacyjnym opartym na zjawisku rezonansu. Przetwarza wejściową energię prądu stałego na energię elektryczną wysokiej częstotliwościElektrony emitowane przez katodę przyciągane są przez anodę, tor i ich prędkość modyfikowane są przez pole magnetyczne i kształt komory anodowej. W efekcie magnetrony emitują promieniowanie mikrofalowe.

Historia powstania magnetronów

Aby dojść do tego, co obecnie znamy pod nazwą magnetronu, niezbędna była praca kilku wybitnych naukowców. Pierwowzór urządzenia powstał w USA w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a następnie koncepcję rozwijali inni. Szczególne osiągnięcia na tym polu zdobyli Janusz Groszkowski i Stanisław Ryżka. Zastosowali bowiem w lampie mikrofalowej katodę tlenkową, by następnie (w 1939 roku) zbudować metalowy megatron wyposażony w obwody wewnętrzne, katody tlenkowe oraz korpus chłodzony olejem. Na podstawie ich prac, rok później, angielscy uczeni uruchomili pierwszy magnetron wielorezonatorowy (synchroniczny).

Budowa magnetronu i ogólna zasada działania

Blok anodowy jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym magnetronu. Ma pierścieniowy kształt z wnękami po stronie wewnętrznej (stąd zwyczajowa nazwa – magnetron wnękowy). Ten kształt określa tor elektronów, czyli częstotliwość drgań. W zależności od potrzeb i oczekiwanej charakterystyki magnetronu stosowane są różne rodzaje bloków anodowych.

W komorze anodowej umieszczone jest źródło elektronów w postaci tlenkowej katody ogrzewanej oporowym żarnikiem. Komorę wypełnia próżnia, a przewody wyprowadzone są na zewnątrz w szczelnych przepustach. W czasie pracy magnetronu wytwarzana jest bardzo duża ilość ciepła, do którego odprowadzenia służy specjalnie użebrowany pierścień chłodzący obejmujący cały blok anodowy (tak zwany radiator). W zależności od mocy magnetronu oraz zastosowania jest on chłodzony powietrzem lub płaszczem wodnym.

Zastosowanie magnetronów

Magnetrony znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Jako źródło ciepła używane są w kuchenkach mikrofalowych i do objętościowego podgrzewania materiałów w procesach produkcyjnych (na przykład w przemyśle gumowym, ceramicznym, do obróbki tworzyw czy żywności). Najczęściej potykane magnetrony generują promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 2,45 GHz (również 5,8 GHz). Moc obejmuje przedział od 700 W do 10 kW. Innym zastosowaniem jest radiolokacja – magnetrony stosowane w radarach generują fale o długości od 3 mm do 20 cm, a ich moce sięgają kilkudziesięciu kilowatów do megawatów.

Jako specjaliści od podzespołów mikrofalowych dostarczamy naszym Klientom magnetrony YJ1600, NL10277 i wiele innych.