Magnetron

Magnetron

Magnetron jest lampą mikrofalową, samowzbudnym urządzeniem oscylacyjnym opartym na zjawisku rezonansu. Przetwarza wejściową energię prądu stałego na energię elektryczną wysokiej częstotliwości. Elektrony emitowane przez katodę przyciągane są przez anodę, tor i ich prędkość modyfikowane są przez pole magnetyczne i kształt komory anodowej. W efekcie magnetrony emitują promieniowanie mikrofalowe. Historia…