Przemysłowe generatory częstotliwości radiowych

Przemysłowe generatory częstotliwości radiowych

Generatory częstotliwości radiowych stosowane głównie
w przemysłowych procesach termicznych, są przydatne w wielu
różnych zastosowaniach, takich jak ogrzewanie i suszenie
produktów przemysłowych lub spożywczych. Charakterystyka generatora
częstotliwości radiowych jest dostosowana do potrzeb wielu sektorów
i zastosowań.

Co to jest generator częstotliwości radiowych?

Generator częstotliwości radiowych jest przeznaczony
do generowania i wysyłania energii o częstotliwości radiowej.
Ta energia RF jest wykorzystywana do ogrzewania produktów,
dlatego generatory częstotliwości radiowych są używane głównie
w procesach termicznych. Mogą być stosowane w różnych
sektorach do wielu zastosowań, na przykład w przemyśle spożywczym
do temperowania i rozmrażania żywności lub w laboratoriach
do wytwarzania plazmy. Generatory częstotliwości radiowych
są dostępne, jako samodzielne rozwiązania lub mogą
być zintegrowane z kompletnymi systemami częstotliwości radiowych,
zgodnie z wymaganiami.

Jak działa generator częstotliwości radiowych?

„Strata dielektryczna” jest sercem technologii
częstotliwości radiowej: zjawisko to jest spowodowane wibracjami
i rotacją spolaryzowanych cząsteczek wewnątrz materiału, wywołanymi przez
szybką zmianę polaryzacji pola elektromagnetycznego (milion razy
na sekundę). System o częstotliwości radiowej składa
się z generatora RF, który przekształca energię elektryczną
w fale o częstotliwości radiowej oraz elektrod, które
zapewniają transmisję fal do produktu.

Dlaczego warto korzystać z generatora RF?

Generatory RF mogą stanowić doskonałe rozwiązanie
usprawniające procesy termiczne w różnych sektorach przemysłu.
Stanowią również źródło energii, które można wykorzystać
do zastosowań naukowych. Generatory częstotliwości radiowych
są idealne do usprawnienia procesów ogrzewania i suszenia.
W przemyśle spożywczym umożliwiają szybkie hartowanie lub rozmrażanie
produktów spożywczych, ale mogą być również
wykorzystywane w przemyśle do ogrzewania lub suszenia
różnego rodzaju materiałów (ceramika, drewno, proszek, tekstylia)
oraz do procesów chemicznych, takich jak wulkanizacja
czy polimeryzacja. W zależności od zastosowań
i poszukiwanych korzyści, energia częstotliwości radiowej może
być dostarczana za pośrednictwem różnych systemów RF:
generatorów, pieców przemysłowych lub tuneli radiowych.

Czy generatory RF są bezpieczne?

Częstotliwość radiowa jest formą promieniowania
elektromagnetycznego, co może sugerować, że jest niebezpieczna,
ale ponieważ jest to promieniowanie niejonizujące, jego działanie
nie utrzymuje się w czasie. Ogólnie wszystkie systemy
RF są zamknięte i wyposażone w blokady zapobiegające
wyciekom częstotliwości radiowych.

Dlaczego warto korzystać z generatorów RF?

Niezawodność generatorów częstotliwości radiowych
oferowanych przez MICRO-ACTIV COMPONENTS jest rozpoznawana i doceniana
zarówno jako samodzielne jednostki, jak i zintegrowane przez
wielu użytkowników i laboratoria badawcze. Ich nowoczesny
design pozwala na łatwą integrację i zastosowanie
w różnorodnych środowiskach. Nasze generatory częstotliwości
radiowych są zaprojektowane do pracy niezależnej
lub w trybie zdalnego sterowania, przy minimalnej powierzchni
i dobrej stabilności sygnału. Mogą dostarczyć od kilkuset watów
do setek kW przy znacznie zmniejszonych stratach mocy.

Technologia 50 Ω

Generatory częstotliwości radiowych pracują na wszystkich
dozwolonych częstotliwościach ISM, chociaż większość z nich jest
zaprojektowana do pracy z 13,56 MHz i 27,12 MHz. Oferowana
przez MICRO-ACTIV COMPONENTS technologia 50 Ω gwarantuje doskonałą
stabilność częstotliwości i rzeczywistą moc podczas procesu.
Co więcej, technologia 50 Ω pozwala uniknąć odbicia mocy
i wydłuża żywotność triody
do 20 000 i 60 000 godzin, jeśli wybierzesz
generatory półprzewodnikowe (bez triody,
bez wysokiego napięcia). Wreszcie, ze względu na układ,
technologia 50 Ω oznacza, że generator i aplikator można
ustawić w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie.